top of page

Koçluk Çalışmaları

Temelde değişim yönetimi olan Koçluk, yarattığı farkındalık ile, bireylerin ve organizasyonların var olan potansiyelini ortaya çıkaran, ulaşılabilir hedeflere odaklanan bir öğrenme, değişim ve gelişim sürecidir.

Koçluk çalışmaları; kişilerin yetenekleri, becerileri, değerleri, ana motivasyonları, güçlü yönleri, zorlandıkları alanları, hedefleri, inanç ve tutumları hakkında perspektif kazanması ve bu doğrultuda aksiyon planları/yol haritasının oluşturulması adımlarını içerir.

 

Koçluk Hizmeti alan kişilerin geniş bir perspektifle üç alanda gelişimi desteklenir: 

• Kişinin Kendisini Yönetmesi – Kendine Liderlik

• Kişinin İşini Yönetmesi- İşine Liderlik

• Kişinin (Tüm Paydaşlarla) İlişkilerini Yönetmesi – Ekibe/Çevresine Liderlik

Verilen hizmetler:

• Yönetici Koçluğu

• Takım Koçluğu

• Yeni Atama/Onboarding Koçluğu

• Kariyer Koçluğu

 Koçluk hizmetini alan firmalarda olumlu kişisel gelişmeler aşağıdaki gibidir;*

• Astlarınla çalışanlarla ilişkilerde iyileşme %77

• Üstleri ile ilişkilerde iyileşme %71

• Ekip çalışması verimliliğinde artış %67

• Diğer yöneticilerle ilişkilerde iyileşme %63

• İşten duyulan tatmindeki artış %61

• Kurum içi çatışmalarda azalma %52

• Kuruma sadakatte artış %44

 *Kaynak: ICF Global Koçluk Müşteri Çalışması ICF tarafından yaptırılmış, PriceWaterhouseCoopers tarafından bağımsız bir şekildeyürütülmüştür.

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu programı; yöneticilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine, hedeflerini tanımlamalarına, liderlik becerilerini güçlendirmelerine ve iş performanslarını artırmalarına destek olmayı amaçlar.

Bu program ile yöneticilerin kendi liderlik stillerini/becerilerini fark etmeleri ve liderlik rolünde daha etkili olmaları sağlanır. Ayrıca objektif bir bakış açısıyla; güçlü yönlerini tanıma/parlatma, gelişim alanlarını belirleme/iyileştirme, etkili iletişim kurma, stratejik düşünme, karar alma süreçlerini iyileştirme, takımlarını daha etkili bir şekilde yönlendirebilme gibi alanlarda destek sunar. Böylece liderlerin kariyerlerinde ve organizasyonlarındaki performanslarında önemli bir artış sağlanır.

 

Takım Koçluğu:

Kurum içindeki takımların daha uyumlu ve etkin çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını, birlikte gelişmelerini ve daha verimli sonuçlar almalarını sağlayan bir programdır. Bu program ile çalışanlar;

• Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar,

• Birbirlerini daha iyi tanırlar, farklılıklarını anlar ve saygı ile yaklaşırlar,

• Ortak hedeflerine odaklanırlar,

• Sinerji oluşturur, farklı perspektiflerden bakarlar,

• Yaratıcılıkları artar,

• Birbirlerinin gelişimine katkıda bulunmaktan keyif duyarlar.

 

Yeni Atama ve Onboarding Koçluk 

Genel olarak Yönetici Koçluğu adımlarını içermekle birlikte, kişinin yeni rolünde kendisini nelerin beklediği hakkında farkındalık yaratmak üzere objektif bakış açısıyla kapsamlı bir değerlendirme yapılır, ilk üç ay- altı ay hedefleri üzerinde mutabık kalınır.

 

Kariyer Koçluğu (Bireysel)

Hızlı değişimin hakim olduğu küresel ortam, kariyerimiz, yetkinliklerimiz ve ana motivasyonumuzu daha esnek bir yaklaşımla yeniden değerlendirmeye yönlendiriyor. Bu değerlendirmeyi yaparken, kariyerimizde süreklilik yaratmak, daha mutlu ve üretken olabilmek için kendimize farklı sorular yöneltme ve objektif bir değerlendirme desteği alma ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Kariyer Koçluğu hizmeti kapsamında yaptığımız çalışmalar;

• Liderlik Stilleri Envanteri ve Geribildirim

• Yetkinlikler ile ilgili Farkındalık

• Kariyer Yol Haritası Belirleme

• Özgeçmiş Hazırlama/ Revize Etme

• İş Arama Süreci/İş Bağlantılarının Oluşturulması

• Mülakatlara Hazırlık

• Aksiyon Planı ve Birebir Takip Sürecini içermektedir.

bottom of page