top of page

Takım ve Liderlik Gelişim

Liderleriniz yapay zeka vb. birçok hızlı gelişmenin, belirsizliklerin yaşandığı yeni dünya yetkinliklerine sahip mi?

Takımlarınız ne kadar etkili ve işbirliği içinde çalışıyor?

Kurumların iş stratejilerini uygulamalarına, büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerine, çalışanlarının liderlik yetkinliklerinin gelişimine ve etkili takım olmalarına destek olan kuruma özel Takım ve Liderlik Gelişimi üzerine atölye çalışmaları (workshop) tasarlıyoruz. Bu çalışmalar, aynı zamanda kurum kültürü, değerleri ve hedeflerinin birlikte gözden geçirilerek çalışanların bu konularda netlik kazanmalarını destekleyen çalışmalar olup, kurumun ihtiyacına göre dizayn edilmektedir.

 

• Liderlik Gelişim

• Takım Geliştirme

 

Liderlik Gelişim 

Öncelikli olarak kurum yöneticilerinin liderlik yetkinlikleri/ stilleri ve etki alanları ile ilgili farkındalıklarının güçlenmesi amaçlanmaktadır. Program genel olarak; dünyada liderlik stilleri/modelleri, kritik liderlik yetkinlikleri, katılımcıların liderlik tarzları, iletişim stilleri, davranış tarzları, güçlü/gelişime açık yönleri, motivasyon kaynakları, kişilik envanterlerin yorumlanması, bireysel SWOT analizi vb. konularını kapsar. Bununla birlikte; katılımcıların bireysel gelişim programlarını/ aksiyon adımlarını oluşturmak ve liderlik yetkinliklerinin gelişimine yardımcı olmak hedeflenerek birebir takip modülü ile desteklenebilmektedir.

Takım Geliştirme

Takım üyelerinin birbirlerini daha yakından tanımaları, etkili bir iletişim kurmaları, bunun yanı sıra müşteri, iş ortağı gibi farklı paydaşlarla da daha verimli bir iletişimin kurulması amaçlanmaktadır.

Neleri yaparak daha iyi bir takım olabiliriz? İyi bir takım olmayı nasıl tanımlarız? Bizi tetikleyen, harekete geçiren ortak amaçlarımız neler? Bu hedeflere giderken hangi değerlerimiz bizi yolda tutar? vb soruların eşlik ettiği, egzersizler ve beyin fırtınası çalışmaları ile herkes tarafından sahiplenilen, heyecan yaratan ve ortak bir çıktı ile tamamladığımız bir çalışmadır.

bottom of page