top of page

Kurumsal Mentorluk Programı

Bilgi ve deneyimin işbirliği ile paylaşıldığı bir öğrenme kültürü olan Mentorluk, çalışanların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekler, mevcut ve gelecekteki yöneticilerde liderlik ve koçluk becerilerini geliştirir.

Mentorluk Gelişim Programları, Mentorların liderlik becerilerini geliştirmelerine imkan sağlaması, çalışan gelişimi ve deneyimine pozitif katkı sağlayarak kalıcılığını artırması ve kurum kaynaklarının kullanılması itibariyle giderek daha çok şirket tarafından benimsenmektedir.

 

Araştırmalar gösteriyor ki;

• Fortune 500 şirketlerinin %70’ten fazlası mentorluk programları uyguluyor,

• Mentorluk ve Mentilik yapmış kişiler iş hayatında 5 kat daha sık terfi alıyor,

• Mentorluk ve Mentilik yapmış kişiler %20 daha fazla kazanç elde ediyor,

• Kişilerin %60’ı iş seçiminde mentorluğun çok hayati bir faktör olduğunu belirtiyor.

Mentorluk çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Örnek olarak; Liderlik Gelişim Programları, Onboarding Programları, Yetenek Gelişim (Yetenek Havuzu) Programları, Tersine Mentorluk, Stajyer İşe Alım Programları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programları (örn. Kadın Liderler) sayılabilir.

Bu alanda iş ortağımız Mentorink (Dijital Mentorluk Platformu) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerde;

• Program hedef ve yapısının tasarlanması

• Mentor-Menti oryantasyon/ eğitimler

• Kurum içi lansman-duyurular

• İçeriklerin hazırlanması,

• Uygun envanter kullanımı ve eğitimlerin verilmesi

• Akıllı algoritma kullanımı ile eşleşmelerin yapılması

• Raporlama ve süreç takibi

• Süpervizyon ve sürekli gelişim

gibi süreçleri tamamlamakta ve proje yönetimini gerçekleştirmekteyiz.

Mentorluk Bir Liderlik Modelidir.

“Lider olmadan önce başarı sadece kendinizle alakalıdır, oysa Lider olduktan sonra başarı başkalarını ne kadar geliştirdiğinizle alakalıdır.”

 

General Electric eski CEO’su Jack Welch  

bottom of page