top of page

Yapay Zeka Eğitim Programı

Yapay Zeka (AI), endüstrileri ve çalışma şekillerimizi yeniden tanımlama ihtiyacını getirirken, kurumların bu kaynaktan en etkili şekilde fayda sağlayabilmesi kritik gündem maddelerinden biri. AI hayatımızın içinde hızla yerini alıyor; çalışanların %43'ünün ChatGPT vb. hizmetleri kullandığı ve bu rakamın her gün hızla arttığı rapor ediliyor.

Hepimiz için yeni olan bu konuları daha iyi anlamaya, kapsamlı olarak ele almaya ve birlikte fikir üretmeye ihtiyaç artıyor. Bu kapsamda kurumlara özel Yapay Zeka Eğitim Programları oluşturduk. 

 

Yapay Zeka’nın iş, organizasyon ve insan boyutundaki etkilerini anlamak, organizasyonel hazırlık düzeyini görüşmek ve çalışanların konudaki bilgi ve becerilerini artırarak kurumunuzun etkili bir şekilde rekabet etmeye hazır olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

 

Neden Yapay Zeka?

  • Dönüştürücü Teknoloji: Yapay zeka, iş süreçlerinde verimliliği artırarak ve inovasyonu teşvik ederek işletmelerin rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

  • Veri Odaklı Kararlar: Yapay zeka, büyük veri analitiği ile daha isabetli iş kararları alınmasını sağlar.

  • Maliyet Tasarrufu: Operasyonel maliyetleri düşürerek, kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak tanır.

  • Müşteri Deneyimi: Kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunarak, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırır.

 

Kurumlara Özel Yapay Zeka Eğitim Program İçeriği:

  • Yapay Zeka Değerlendirme Analizi (AI Readiness): Yapay Zeka’nın işinizi/ organizasyonu nasıl etkilediği ve hangi alanlarda kullanabileceğinize dair ön değerlendirme

  • Yapay Zeka Workshop/ Eğitim: Yapay zeka teknolojilerini geniş bir perspektif çerçevesinde ele alarak kurumunuzun özellikle ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik workshop ve eğitim programları tasarlanması (İK, Pazarlama, Operasyon vb fonksiyonlar bazında düzenlenebilmektedir)

Hizmetler ile ilgili bilgi almak için info@talentfocus-tr.com adresinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page