top of page

Yetenek Değerlendirme

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi (Assessment & Development Center) çalışmaları; çalışanların mevcut ve potansiyel yetkinlikleri hakkında kapsamlı ve objektif bilgi edinmek, mevcut/hedeflenen rolde başarıyı getiren davranış modellerini ortaya çıkarmak ve daha etkin iş performansı için gelişim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla verilen hizmetlerdir.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları sayesinde; kişinin hedeflenen rolde nasıl bir performans göstereceği, hangi tür aktivitelerde desteğe ihtiyaç duyabileceği hakkında sağlanacak öngörüler, başarıyı ve performansı geliştirmek için imkan sağlamaktadır. Böylelikle kişilerin mevcut veya hedeflenen rolde daha başarılı olmasına destek verecek gelişim planları, hem kurum hem çalışan açısından çok önemli katkı sağlamaktadır.

 

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Projelerinin Uygulandığı Alanlar; 

 

• İşe Alım Projeleri

• Terfi/Yedekleme Kararları

• Yetenek Havuzu Oluşturma

• Eğitim İhtiyaçları/ Gelişim Planlarının Belirlenmesi 

gibi özetlenebilir.

Değerlendirme Merkezi Uygulamalarında kurum kültürüne ve pozisyon yetkinliklerine göre tasarlanan vaka çalışmaları, rol oyunu, simülasyon, yetkinlik bazlı mülakat, 360 derece değerlendirme ve envanterler gibi araçlar kullanılır. Envanterler arasında DISC Liderlik Yetkinlikleri, FlowQ ve16pf en sıklıkla kullandığımız envanterler arasında olup, gerektiğinde kurumun uygulamakta olduğu farklı envanterlerden de veri sağlanabilir. 

Değerlendirme Merkezi çalışmaları sonunda elde edilen çıktılar ile çalışanların gelişim alanları belirlenir ve eğitim, birey ve/veya takıma yönelik koçluk hizmetleri ile gelişimleri desteklenir. Bu çalışmalar ile çalışanın kendisi, işi, kurumu hakkında farkındalıklarının artması ve yol haritalarının- aksiyon planlarının belirlenmesi sağlanır.

bottom of page