top of page

Outplacement

Çalışan deneyiminin önemli bir parçası olan Outplacement,  kurumları ile yol ayrımında olançalışanların yeniden iş gücüne kazandırılmaları için verilen bir kariyer danışmanlığı desteğidir.

Outplacement, kurumların çalışanlarına verdiği değerin göstergesi olmakla birlikte, kurumsal değerleri de destekler. Dünya'da yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi olan Outplacement, bazı ülkelerde belirli kriterlerde zorunlu bir hizmet olarak verilmektedir.

Araştırmalar, Outplacement hizmetinin kurumlara olan katkılarını; çalışanların kurumun çalışanlarına verdiği önemi görerek kuruma olan bağlılığın artması, kurum verimliliği ve marka itibarının korunması, finansal ve yasal risklerin azalması, kurumun üretkenliğinin ve kârlılığın artması olarak göstermekte. Outplacement, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendirilmektedir. Çalışana yapılan her bir yatırım, toplumsal bir fayda yaratır. Bu ayrıca kurumun marka değerini olumlu yönde besler.

 

Bir kariyer danışmanlığı hizmeti olan Outplacement hizmeti, ayrılan çalışanların; 

- Bir sonraki kariyer adımını belirlemesini, 

- Kişilik ve liderlik özelliklerini gösteren envanterlerin alınması ve yorumlanmasını, 

- Güçlü ve gelişime açık yönleri ile ilgili farkındalığın sağlanmasını, 

- Özgeçmişlerinin güncellenmesini, 

- Mevcut pazar durumu hakkında bilgi verilmesini, 

- İş arama sürecinde, iş bağlantılarının oluşturulmasında destek verilmesini, 

- Kariyer hedeflerine ulaşmalarında teşvik edilmesini,

- Başarılı olmalarını sağlamak için kapsamlı ve profesyonel bireysel gelişim desteğin verilmesini kapsar.

 

TalentFocus olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve katılımcıların profillerine yönelik Outplacement programları tasarlamaktayız. 

bottom of page