top of page

Yetenek Kazanma

Kurumların hedefine ulaşması, kârlılığını artırması ve en önemlisi sürdürülebilirliğini sağlamasında, role/kuruma en uygun ‘yetenek’leri kazanması kritik rol oynar. Bu da, kapsamlı bir işe alım stratejisi ve aksiyon adımlarının oluşturulması ile mümkündür.

Araştırmalar, yanlış bir işe alım maliyetinin, çalışanın aylık maaşının en az beş kat, üst düzey yöneticiler için 15 - 20 kat seviyesinde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle doğru işe alım stratejileri ile kurum kültürüne ve pozisyona en uygun çalışanın kazandırılması her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir.

Yetenek Kazanma alanındaki çalışmalarımız, öncelikle işinizi, kurumunuzu ve hedeflerinizi doğru bir şekilde anlamak ile başlar. Bu doğrultuda geniş kapsamlı bir araştırma ile, kurumunuza en uygun beceri ve liderlik yetkinliklerine sahip yeteneklerin kazandırılması amaçlanır. Tüm bu süreçte kurum ve adayların doğru temsil edilmesi ve uzun soluklu kazan-kazan bir modelin oluşturulması kritiktir.

Yetenek Kazanma (Executive Search) Süreci:

• Pozisyon ve işe alım ihtiyaç analizinin yapılması

• Yetkinlik ve potansiyel ölçüm

• İşe/role uygunluk

• Kurum kültürüne uyum

• Takıma uyum

• Oryantasyon (On-board Coaching)

bottom of page