Değerlendirme Merkezi Hazırlık Hizmeti

Değerlendirme Merkezi çalışmaları, kurumların hem çalışanların gelişimlerini desteklemek hem de kariyer yönetimi/ yedekleme planlama ve işe alım gibi kritik kararlarında daha bilimsel ve objektif olabilmek amacıyla yürütülen çalışmalardır.

Bu çalışmalara davet edildiğinizde kendinizi net ve etkili bir şekilde ifade etmeniz, başarılı bir performans göstermeniz oldukça önemlidir. Size birebir 'Değerlendirme Merkezi' deneyimi yaşatarak tecrübe etmenize ve daha profesyonel olarak hazırlanmanıza destek oluyoruz. Yaklaşımımız; yapılandırılmış ama aynı zamanda role göre esneklik gösteren bir Değerlendirme ve Gelişim Merkezi süreci yürütmektir. Bu uygulamada planlama, rol oyunları, vaka çalışmaları, simülasyon, mülakat teknikleri ve envanter gibi bireysel çalışmalar bulunmaktadır.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları sayesinde; hedeflenen rolde nasıl bir performans göstereceğiniz, neleri daha kolaylıkla yapabileceğiniz, hangi tür aktivitelerde desteğe ihtiyaç duyabileceğiniz hakkında sağlanacak öngörüler, başarı ve performansınızı geliştirmek için imkan sağlamaktadır. Böylelikle daha başarılı olmanıza destek verecek reçeteler size önemli katkı sağlayacaktır.

Değerlendirme Merkezi çalışmaları sonunda elde edilen çıktılar ile gelişim alanlarınız belirlenir. Ayrıca genel olarak farkındalığınızın artması ve yol haritası - aksiyon planlarınızın belirlenmesi sağlanır.

Genel olarak Değerlendirme Merkezi süreci aşağıdaki adımları içermektedir:

  • İhtiyaç Analizi
  • Planlama ve Tasarım
  • Değerlendirme Merkezi Uygulama
  • Geri Bildirim
  • Gelişim ve Koçluk çalışmaları (isteğe bağlı)