Farkındalık ve Koçluk Çalışmaları

Değişim önce ‘farkındalık’la başlar. Kişilerin yetenekleri, becerileri, değerleri, ana motivasyonları, güçlü yönleri, zorlandıkları alanları, hedefleri, öğrenme stilleri hakkında perspektif kazanması ve bu doğrultuda aksiyon planları/yol haritasının oluşturulması adımlarını içerir.

 • Liderlik tarzımın ne kadar farkındayım?
 • Liderlik yetkinliklerimi ve potansiyelimi nasıl daha fazla ortaya koyabilirim?
 • Kendime, işime, topluma ne değer katıyorum?, bunu ne yönde geliştirebilirim?
 • Belirsizlikleri ve zorlu durumları nasıl daha iyi yönetebilirim?
 • Öz yönetimimi nasıl geliştirebilirim?

Verilen hizmetler:

 • Kariyer Koçluğu
 • Takım Koçluğu
 • Yönetici Koçluğu
 • Yeni Atama/Onboarding Koçluk Çalışmaları
 • Öğrenme Stilleri

Kariyer Koçluğu:

Kariyer yönetimi odağına sahip olan kurumlarda çalışanların %50 daha üretken oldukları tespit edilmiştir. Etkili bir kariyer yönetimi stratejisi, çalışanların performansını ve iş gücü verimliliği ile çalışan bağlılığını artırır. Bireyler, devam eden gelişim fırsatlarını anlamak ve güçlü yönlerine ve hedeflerine uygun bir kariyer yolu tanımlamak için koçluk ve kariyer gelişim çalışmalarımızdan yararlanır. Kariyer yönetimi kurumların olduğu kadar bireylerin de sorumluluğundadır.

Takım Koçluğu:

Kurum içindeki takımların daha uyumlu ve etkin çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını, birlikte gelişmelerini ve daha verimli sonuçlar almalarını sağlayan bir programdır. Bu program ile çalışanlar ;

 • Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar
 • Birbirlerini daha iyi tanırlar, farklılıklarını anlar ve saygı ile yaklaşırlar
 • Ortak hedeflerine odaklanırlar
 • Sinerji oluşturur, farklı perspektiflerden bakarlar
 • Yaratıcılıkları artar
 • Birbirlerinin gelişimine katkıda bulunmaktan keyif duyarlar

Yönetici Koçluğu:

Yönetici koçluğu çalışmalarında kişinin potansiyelini daha net olarak fark etmesi, kendi vizyonunu ve hedeflerini gözden geçirmesi ve kurumun kültürü, kariyer yönetimi ve performans hedefleri ile birlikte bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmesini içerir.

İlk adım olan 'farkındalık' çalışmalarının tamamlanmasıyla kişinin hedeflerine ulaşmak üzere aksiyon adımlarını belirlemesi, kendisini sınırlayan durum ve koşulları değiştirmek üzere adım atması ve kendi öz değerlerini yaşaması amaçlanır. Bu süreçte yapılan çalışmalar ile kişinin yaşamının lideri olması hedeflenmektedir.

Yeni Atama ve Onboarding Koçluk Çalışmaları:

Genel olarak Yönetici Koçluğu adımlarını içermekle birlikte, kişinin yeni rolünde kendisini nelerin beklediği hakkında farkındalık yaratmak üzere 360 derece bakış açısıyla kapsamlı bir değerlendirme yapılır, 'başarı'nın tarifi netleştirilir ve ilk üç ay- altı ay hedefleri üzerinde mutabık kalınır.

Paralel olarak, kişinin hedefine giderken potansiyelini gerçekleştirmesine ve kendi öz değerleri ile performansını hizalamasına destek olunur. Bu çalışmada envanterlerin yanı sıra amaca yönelik araçlar kullanılmaktadır.

Öğrenme Stilleri:

Değişim hızının sürekli olarak arttığı günümüz koşullarında öğrenme en önemli, hatta vazgeçilmez yetkinliklerden birisidir. Öğrenme hızını, miktarını ve öğrenilen konuların hatırlanma oranını artırabilmek için öncelikle kişinin öğrenme stili hakkında bilgi sahibi olmak fayda sağlamaktadır.

Çalışmalarımızda Öğrenme Stilleri Envanteri'ni kullanarak hem koçluk-gelişim projelerini destekliyor, hem de kurumların eğitim/ gelişim programlarını yapılandırırken kişiye özel çözümler üretmelerine ve daha etkin hale getirmelerine yardımcı oluyoruz.