Dijital Mentorluk Gelişim Programı

Bilgi ve deneyimin işbirliği ile paylaşıldığı bir öğrenme kültürü olan Mentorluk, çalışanların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur, kişisel ve mesleki gelişmelerini destekler, mevcut ve gelecekteki yöneticilerde liderlik ve koçluk becerilerini geliştirir.

Araştırmalar gösteriyor ki;

 • Fortune 500 şirketlerinin %70’ten fazlası mentorluk programları uyguluyor,
 • Mentorluk ve Mentilik yapmış kişiler iş hayatında 5 kat daha sık terfi alıyor,
 • Mentorluk ve Mentilik yapmış kişiler %20 daha fazla kazanç elde ediyor,
 • Kişilerin %60’ı iş seçiminde mentorluğun çok hayati bir faktör olduğunu belirtiyor.

Dijital çalışma kültürü, işbirliği ve iletişimin ön plana çıktığı günümüzde; Mentorluk Gelişim Programı, hem çalışanları daha etkili bir şekilde desteklemek, hem de mentorluk ve koçluk süreçlerini dijital ortamda etkin yönetmek üzere hazırlanmış bir platform sağlar. Bununla birlikte Mentorluk veren kişilerin kurum içerisinden olması, hem Mentorların liderlik becerilerini geliştirmelerine imkan sağlaması, hem çalışan deneyimine oldukça pozitif katkı sağlaması, hem de düşük maliyetli bir gelişim aracı olması itibariyle giderek daha çok şirket tarafından benimsenmektedir.

Mentorluk çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Örnek olarak; Liderlik Gelişim Programları, Onboarding Programları, Yetenek Gelişim (Yetenek Havuzu) Programları, Tersine Mentorluk (Dijital Doğanlar), Stajyer İşe Alım Programları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programları (örn. Kadın Liderler) sayılabilir.

Bu alanda iş ortağımız Mentorink ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerde;

 • Mentor-Menti oryantasyonu
 • Kurum içi lansman-duyurular
 • İçeriklerin hazırlanması,
 • Uygun envanter kullanımı ve eğitimlerin verilmesi
 • Akıllı algoritma kullanımı ile eşleşmelerin yapılması
 • Raporlama ve süreç takibi
 • Süpervizyon ve sürekli gelişim

gibi süreçleri tamamlamakta ve proje yönetimini gerçekleştirmekteyiz.