Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi, kurumların, strateji ve hedeflerine ulaşmasına yönelik insan kaynağını kuruma kazandırması, geliştirmesi ve elinde tutması için tanımlı stratejilerinin olması ve yönetmesi olarak ifade edilebilir.

Yetenek Yönetimi uygulayan kurumlar; müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir kârlılık, verimlilik, çalışan bağlılığı ,inovasyon, değişim yönetimi gibi alanlarda önemli faydalar sağlar. Bu nedenle, her çalışanın yeteneklerini en üst düzeyde kullanabileceği, uygun rolde konumlandırmak ve birlikte etkin çalışma ortamını teşvik etmek kritik önem taşımaktadır. Etkin bir Yetenek Yönetimi stratejisi oluşturarak yetenek kazanmak, çalışan gelişimini teşvik etmek ve kurumun tercih edilen bir işveren olarak işveren markasını güçlendirmek mümkün.

Yetenek Yönetimi sürecinin en temelinde doğru işe alım stratejileri oluşturarak kurum için en uygun, doğru yetenekleri kuruma kazandırmak yer alır. Ne kadar düzgün işleyen bir işe alım süreci oluşturulursa diğer basamaklarda bu temel üzerinde başarılı bir şekilde inşa edilir. Yapılan araştırmalara göre kurumların % 75'inden fazlası, yeteneklerin ilgisini çekmek ve elde tutmakta zorlanmaktadır. Bu da etkili bir işe alım stratejisinin önemini gösterir.

Yetenek Yönetim sürecinin diğer önemli basamağı; kuruma kazandırılan yeteneklerin gelişimini sağlamaktır. “Öğrenmek ve gelişmek”, aslında bireyin ilerleme isteğinden doğan en temel ihtiyaçlardır. Bu nedenle yetenekler, profesyonel kariyer gelişimlerini destekleyen, potansiyellerini kullanabilme ve öğrenebilme fırsatı veren kurumlarda çalışmayı tercih eder. Bu da doğal olarak yeteneklerin kuruma olan bağlılıklarını artırır.

Ayrıca günümüz VUCA (değişken, belirsiz, karmaşık, muğlak) dünyasında sürdürülebilirliğin sağlanması için hem profesyoneller hem kurumlar etkin performans gösterebilecek şekilde gelişmek durumundalar. Bu gelişimi destekleyen en temel yapı taşlarından biri de çalışanların yetkinliklerini geliştirebilecek ortamlar ve fırsatlar sunmakta yatar. Yetenek Yönetimi sürecinin en önemli parçalarından biride yetkinlik modelinin oluşturulması ve hızlı değişim ortamında çıkan ihtiyaçlara yönelik kritik yetkinliklerin gelişiminin desteklenmesidir. Buna en iyi örnek VUCA ortamında en çok ihtiyaç duyulan yetkinlikler gösterilebilir. Bu yetkinlikler; Öz Yönetim, Farkındalık, Çeviklik, Değişime/Öğrenmeye Açıklık, Dirayet, Risk Almak,Yenilikçi Olmak, İşbirlikçi Olmak.

Özetle etkin bir Yetenek Yönetimi süreci ile;

  • İş gücü katılımını ve kalıcılığını artırmak için kariyer odaklı bir kültür oluşturmak,
  • Örgütsel çevikliği arttırmak için iş gücü ve yetenek stratejileri geliştirmek,
  • Çalışanların yetenekleri ile uyumlu bir kariyer haritası geliştirmelerine yardımcı olmak için değerlendirme yöntemlerinden yararlanmak,
  • Performans yönetimi uygulamalarında çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine destek olmak,
  • Çalışanların kendi kariyerlerini sahiplenmelerini ve geliştirmelerini sağlayacak araçlar sunmak.
  • En temel ve kritik yetkinlikleri gelişimini sağlamak mümkündür.

Bu çerçevede, kurumlara Yetenek Yönetimi stratejilerinizin gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi aşamasında uzmanlığımız ve deneyimimiz ile destek oluyoruz.