Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı

Hızlı değişimin ve belirsizliğin hakim olduğu küresel ortam, bizi kariyerimiz ve yetkinliklerimizi, ana motivasyonumuzu daha esnek bir yaklaşımla yeniden değerlendirmeye yönlendiriyor. Bu değerlendirmeyi yaparken de kariyerimizde süreklilik yaratmak, daha mutlu ve üretken olabilmek için kendimize farklı sorular yöneltme ve dışarıdan objektif bir değerlendirme desteği alma ihtiyacını ortaya çıkarıyor;

 • En iyi ve severek yaptığım işleri hızlı değişen pazar talepleriyle nasıl ilişkilendirebilirim?
 • Hızlı değişen durumlara ve taleplere uyum sağlayabilmem için hangi yetkinliklere sahip olmalıyım?
 • Yeni trendler neler ve bu trendleri anlayarak iş fırsatlarına nasıl dönüştürebilirim?
 • Halihazırda sahip olduğum ve kullandığım yeteneklerimi başka hangi alanlara/sektörlere uygulayabilirim?
 • Yaptığım işi yeni yetkinlikler kazanarak nasıl daha verimli ve iyi olacak şekilde yapabilirim?
 • Mevcut işim dışında kullanmadığım hangi yeteneklere sahibim ve bunları nasıl geliştirebilirim?
 • Kariyer gelişimimi destekleyecek hangi eğitim programlarına katılmalıyım? Bunlara nasıl ulaşabilirim?
 • Aksiyon adımlarım neler olmalı?

TalentFocus olarak, birlikte bu soruları çeşitlendirerek, danışanları kariyerlerine farklı perspektiflerden bakmaya ve yol haritalarının belirlenmesi ile aksiyon adımlarının oluşturulmasına katkı sağlıyoruz.

Kariyer Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında yaptığımız çalışmalar;

 • Mevcut Durum Analizi
 • Kişilik ve Liderlik Stilleri Envanterleri
 • Yetkinlikler ile ilgili Farkındalık
 • Mevcut Pazar ve Yeni Trendler
 • Kariyer Yol Haritası Belirleme
 • Özgeçmiş Hazırlama/ Revize Etme
 • İş Arama Süreci
 • İş Bağlantılarının Oluşturulması
 • Mülakatlara Hazırlık
 • Aksiyon Planı
 • Birebir Takip Süreci

konularını içermektedir.

Kariyer Danışmanlığı programlarımız kişinin ihtiyacına göre 2 ila 4 Koçluk seansı olarak yapılmaktadır. Danışanın yetkinliklerini objektif ve bilimsel araçlarla değerlendirmek üzere farklı envanterler uygulanmaktadır. (Mevcut envanterleri varsa birlikte gözden geçirilmektedir)