İşe Alım Süreç Danışmanlığı

Bir kurumun, hedeflerine ulaşmasında, kârlılığını artırmasında, en önemlisi sürdürülebilirliğini sağlamasında işe/kuruma en uygun ve doğru insan kaynağına sahip olması önemli rol oynar. Bu da kapsamlı bir işe alım stratejisinin oluşturulması ile mümkündür.

Araştırmalar, yanlış bir işe alım maliyetinin, çalışanın aylık maaşının en az 5 kat, üst düzey yöneticiler için 15 - 20 kat seviyesinde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle doğru işe alım stratejileri ile kurum kültürüne ve pozisyona en uygun çalışanın kazandırılması her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir.

İşe Alım Süreç Danışmanlığında; müşterilerimizin mevcut işe alım süreçleri analiz edilir. Analiz sırasında iş tanımları, temel ve işe göre yetkinlikler, işe alım sürecinde kullanılan kaynaklar değerlendirilir ve tüm bu veriler ile kuruma en uygun iş gücünün kazandırılması kapsamında işe alım stratejisi oluşturulur. Tüm bu süreçler tasarlanırken ‘çalışan deneyimi’ iyi uygulama örnekleri göz önünde bulundurulur.

İşe Alım (Recruitment) Proje kapsamı;

  • İşe alım sürecinin analizi ve yapılandırılması
  • Pozisyon ihtiyaç analizinin yapılması
  • Yetkinlik ve potansiyel ölçüm
  • İşe/role uygunluk
  • Kurum kültürüne uyum
  • Takıma uyum
  • Oryantasyon Programı (On-boarding

İşe Alım Süreç Danışmanlığı kapsamında kurumun tüm işe alım süreçleri ile ilgili kapsamlı danışmanlık verilebileceği gibi, önceliklendirilen bir veya birkaç pozisyon için de danışmanlık hizmeti verilmektedir.