Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi (Assessment & Development Center) çalışmaları; çalışanların mevcut ve potansiyel yetkinlikleri hakkında kapsamlı ve objektif bilgi edinmek, mevcut/hedeflenen rolde başarıyı getiren davranış modellerini ortaya çıkarmak ve daha etkin iş performansı için gelişim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla verilen hizmetlerdir. Her kurum farklı amaçlar için Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Projeleri yürütebilmektedir.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Projelerinin Uygulandığı Alanlar;

- İşe Alım Projeleri

- Terfi/Yedekleme Kararları

- Yetenek Havuzu Oluşturma

- Eğitim İhtiyaçları/ Gelişim Planlarının Belirlenmesi gibi özetlenebilir.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Süreci:

Her Değerlendirme ve Gelişim Projesi farklı amaçlar taşımakla birlikte; her kurumun stratejisi, kültürel yapısı, organizasyonel dinamikleri, insan kaynakları yapısı kendine özgüdür. Dolayısıyla kapsamlı bir şekilde yapılan ihtiyaç analizi projenin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Ardından ihtiyaçlarınıza yönelik kuruma özel bir proje planı geliştirilmektedir. Yaklaşımımız; yapılandırılmış ama aynı zamanda kuruma/kişiye göre esneklik gösteren bir Değerlendirme ve Gelişim Merkezi süreci yürütmektir. Değerlendirme Merkezi Uygulamalarında kurum kültürüne ve pozisyon yetkinliklerine göre tasarlanan vaka çalışmaları, rol oyunu, simülasyon, yetkinlik bazlı mülakat, 360 derece değerlendirme ve envanterler gibi araçlar kullanılır. Envanterler arasında DISC Liderlik Yetkinlikleri ve16pf en sıklıkla kullandığımız envanterler arasında olup, gerektiğinde kurumun uygulamakta olduğu farklı envanterlerden de veri sağlanabilir. Yaşadığımız Pandemi sürecinde ve gerektiğinde tüm uygulamalarımız Online (Online Assessment & Development Center) olarak yapılabilmektedir.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları sayesinde; kişinin hedeflenen rolde nasıl bir performans göstereceği, neleri daha kolaylıkla yapabileceği, hangi tür aktivitelerde desteğe ihtiyaç duyabileceği hakkında sağlanacak öngörüler, başarıyı ve performansı geliştirmek için imkan sağlamaktadır. Böylelikle kişilerin mevcut veya hedeflenen rolde daha başarılı olmasına destek verecek reçeteler, hem kurum hem çalışan açısından çok önemli katkı sağlamaktadır.

Değerlendirme Merkezi çalışmaları sonunda elde edilen çıktılar ile çalışanların gelişim alanları belirlenir ve eğitim, birey ve/veya takıma yönelik koçluk hizmetleri ile gelişimleri desteklenir. Bu çalışmalar ile çalışanın kendisi, işi, kurumu hakkında farkındalıklarının artması ve yol haritalarının- aksiyon planlarının belirlenmesi sağlanır.

Genel olarak Değerlendirme Merkezi süreci aşağıdaki adımları içermektedir:

  • İhtiyaç Analizinin Yapılması
  • Planlama, Hazırlık, Tasarım
  • Değerlendirme Merkezi Uygulama
  • Raporlama ve Geri Bildirim
  • Gelişim ve Koçluk çalışmaları (isteğe bağlı)