Outplacement

Pazar ve ekonomik koşullar sonucu küçülmeler, şirket birleşmeleri, organizasyonel verimlilik gibi nedenlerle kurumlar, çalışanları ile yol ayrımına girebilmekte. Ayrılma süreçleri de gerek duygusal, gerekse yasal bir çok açıdan sancılı olma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle son derece hassas olan bu sürecin doğru yönetilmesi hem kurum hem de çalışan açısından önemli bir konu. Bu hassas sürecin yönetilmesinde uygulanan çalışmalardan biri de Outplacement programları.

Çalışan deneyiminin önemli bir parçası olan Outplacement, çalışanların kurumları ile yol ayrımında yeniden iş gücüne kazandırılmaları için kurumlar tarafından verilen bir destektir. Outplacement, kurumların çalışanlarına verdiği değerin ve saygısının göstergesi olmakla birlikte, kurumsal değerleri de destekler. Dünya’da yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi olan Outplacement, bazı ülkelerde belirli kriterler ölçüsünde zorunlu bir hizmet olarak verilmektedir.

Araştırmalar, kurum ile yol ayrımında olan liderlere ve çalışanlarına etkili bir kariyer danışmanlığı ile Outplacement hizmeti sunan şirketlerin üretkenliğinin, çalışanlar tarafından şirkete bağlılığın ve genellikle kârlılığın da arttığını göstermektedir. Herkesin faydalanabilmesi için organizasyondaki tüm seviyeler için tasarlanmış çözümleri ile iş gücü geçişlerinin yönetilmesine destek olunur.

Outplacement, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendirilir. Çalışana yapılan her bir yatırım, toplumsal bir fayda yaratır. Mevcut kurumunda kazanılan deneyimler, yetkinlikler bir sonraki kurumda özellikle yeni yetenekler ile paylaşılarak sosyal amaca da hizmet eder. Bu ayrıca kurumun marka değerini, repütasyonunu olumlu yönde besler.

Outplacement desteğinin kazanımları;

  • Kurum ile yol ayrımına gelen çalışanların bir sonraki kariyer adımını belirleme ve hazırlama konusunda profesyonel destek almaları sağlanır,
  • Mevcut çalışanların değişiklikleri olumlu olarak görme, işlerine ve çalışmalarına bağlı kalma olasılıkları artırır,
  • Mevcut çalışanlar, kurumun çalışanlarına verdiği önemi görerek kuruma olan bağlılığı artar,
  • Kurum verimliliği korur, marka itibarını korur ve finansal ve yasal riskleri azaltır,
  • Çalışanlar bir sonraki rollerinde başarı sağlamak için kapsamlı bireysel gelişim desteği almalarını sağlar,
  • İşten ayrılan çalışanların ailelerini ve toplumu destekleyerek sosyal sorumluluğunu yerine getirir.

Outplacement, bir kariyer danışmanlığı hizmetidir. Kariyer Danışmanlığı hizmeti, işten ayrılan çalışanların; kişilik ve liderlik özelliklerini gösteren envanterlerin alınması ve yorumlanmasını, güçlü ve gelişime açık yönleri ile ilgili farkındalığın sağlanmasını, mevcut pazar durumu hakkında bilgi verilmesini, özgeçmişlerinin güncellenmesini, kariyer planlarının oluşturulmasını, iş arama sürecinde, iş bağlantılarının oluşturulmasında destek verilmesini, kariyer hedeflerine ulaşmalarında teşvik edilmesini kapsar.

TalentFocus olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve katılımcıların profillerine yönelik Outplacement programları tasarlamaktayız. Bu programlar Kariyer Danışmanlığı hizmeti kapsamında verilmektedir.